Grain refinement of hypoeutectic Al-Si alloys with B

Zongning Chen, Huijun Kang, Guohua Fan, Jiehua Li, Yiping Lu, Jinchuan Jie, Yubo Zhang, Tingju Li, Xigao Jian, Tongming Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

98 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)168
Number of pages178
JournalActa materialia
Volume120
Publication statusPublished - 2016

Cite this