δ-Phase characterization of superalloy allvac 718 PlusTM

Titel in Übersetzung: δ-Phase characterization of superalloy allvac 718 PlusTM

Christof Sommitsch, C. Stotter, Harald Leitner, S. Mitsche, I. Letofsky-Papst, M. Stockinger

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in Konferenzband

Titel in Übersetzungδ-Phase characterization of superalloy allvac 718 PlusTM
OriginalspracheEnglisch
TitelTMS 2008
Seiten1-6
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2008

Dieses zitieren